วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สอบกรมสรรพากร

สอบกรมสรรพากร 153 อัตรา

จำนวน 153 อัตรา ตั้งแต่ 2 มิ.ย. – 22 มิ.ย. 2558
ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง :  นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
ประเภท :    :  นักตรวจสอบภาษี
จำนวนตำแหน่งว่าง :    110 อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี และผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค.ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ. แล้ว

2.ตำแหน่ง :  นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ
ประเภท :    :  นักตรวจสอบภาษี
จำนวนตำแหน่งว่าง :    20 อัตร
ระดับการศึกษา : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว
3.ตำแหน่ง :  นิติกรปฏิบัติการ
ประเภท :     นิติกร
จำนวนตำแหน่งว่าง :    5 อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

4.ตำแหน่ง :  นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ
ประเภท :    :  นักวิชาการภาษี
จำนวนตำแหน่งว่าง :    10 อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว
5.ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ประเภท :    :  :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวนตำแหน่งว่าง :    7 อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว
6.ตำแหน่ง :  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ประเภท :    :  นักประชาสัมพันธ์
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่ 2 มิ.ย. – 22 มิ.ย. 2558 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซส์กรมสรรพากร http://job.rd.go.th
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมสรรพากร ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
โดยชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน 
http://www.topthaitest.com/read.php?tid=81104

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สอบนักวิชาการสถิติ กรมทางหลวง

สอบนักวิชาการสถิติ กรมทางหลวง

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ กรมทางหลวง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง
ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น + แนวข้อสอบ
ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)
สรุปพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
หนังสือ + MP3 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ 679 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
โดยชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
http://www.topthaitest.com/read.php?tid=81102

สอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2558
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ตำแหน่งที่เปิดสมัครสอบ
1. ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2.ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอิเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.dgr.go.th

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทุกตำแหน่ง
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
http://www.topthaitest.com/read.php?tid=81098

สอบกรมควบคุมมลพิษ

สอบกรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบแข่งขัน วุฒิ ปวส.,ปริญญาตรี เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันรับบุคคลเข้ารับราชการมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง : นิติกรปฏฺิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

2 ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป
ของ ก.พ.

3 ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครออนไลน์ทาง http://job.pcd.go.th ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการเปิดสอบแข่งขัน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาเงินเดือน 18,000 เปิดรับสมัคร 18 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2558

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การโอน ย้ายข้าราชการ การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครทาง Internet ที่ http://job.pcd.go.th
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมควบคุมมลพิษ ทุกตำแหน่ง
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
http://www.topthaitest.com/read.php?tid=81099

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สอบสำนักงบประมาณ

สอบสำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวม 29 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. - 25 มิ.ย. 2558
สำนักงบประมาณซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง :  นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
ประเภท :    นักวิเคราะห์งบประมาณ
จำนวนตำแหน่งว่าง :  20 อัตรา
ระดับการศึกษา : - ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา และ
                       - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

2.ชื่อตำแหน่ง :  นิติกรปฏิบัติการ
ประเภท :  นิติกร
จำนวนตำแหน่งว่าง :  4 อัตรา
ระดับการศึกษา : - ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
                      -  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

3.ชื่อตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ประเภท :    นักวิชาการเงิน
จำนวนตำแหน่งว่าง :  2 อัตรา
ระดับการศึกษา :  - ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
                       - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

4.ชื่อตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ประเภท :    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวนตำแหน่งว่าง :   3 อัตรา
ระดับการศึกษา :  - ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
                       -  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่  28 พ.ค. - 25 มิ.ย . 2558  (รับสมัครด้วยตัวเอง) ที่ สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  หรือดูที่  http://www.bb.go.th

สถานะใบผ่าน ก ก.พ. : *ต้องผ่าน ก ก.พ.
จำนวนที่เปิดรับสมัครครั้งแรก 29 อัตรา
วุฒิที่เปิดรับสมัครป.ตรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันเวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 8 ก.ค. 2558 http://www.bb.go.th

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงบประมาณ ทุกตำแหน่ง
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
http://www.topthaitest.com/read.php?tid=81101

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านสถิติ)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ สังคมวิทยา
มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ นิเทศศษสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศษสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารจัดการ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี กฏหมาย
มนุษยศษสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์

2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านวิจัย)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ การวิจัย สถิติ ภาษาอังกฤษ

3.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านนโยบาย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

4.ตำแหน่งเศรษฐกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี

5.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านคอมพิวเตอร์

6.ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจ
สาขาวิชาวิทยาศาตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่า

7.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีสาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและกรสื่อสาร นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน

8.เจ้าพนักงานสถิติ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ สถิติ เกษตรกรรม หรือในสาขาวิชาอื่นที่เหมาะสมกับงาน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครที่ http://www.oae.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ชั้น 3 ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน
พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทุกตำแหน่ง
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
http://www.topthaitest.com

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สอบกรมควมคุมโรค

สอบกรมควมคุมโรค
กรมควมคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 18 – 29 พ.ค. 2558
ตำแหน่งที่รับสมัคร
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี
อัตราเงินเดือน 18,020 – 19,830 บาท
รับวุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
รับวุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย์
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติ
อัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
รับวุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรับสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
รับสมัครวันที่ 18 – 29 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ
ภาคเช้า 8.30 – 11.30 น.
ภาคบ่าย 13.00 – 16.00 น.
สมัครทางไปรษณีย์
ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 29 พฤษภาคม 2558 โดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เป็นสำคัญ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมควมคุมโรค ทุกตำแหน่ง
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ราคา 679 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
http://www.topthaitest.com/read.php?tid=81097